14 februari 2012

werk


Met name de marktvrouwen dragen bij aan de economie van Haiti. Als zij wegvallen dan heeft dit grote gevolgen. Vrouwen die zaken doen op de markt met de verkoop van mango's of spaghetti. Of zoals deze vrouw die flesjes parfum verkoopt uit een plastic bakje. Het gaat om zeer kleine bedragen, maar toch is het een bijdrage aan eten en scholing voor het gezin.