20 september 2012

En de dreigementen gaan door........

Jacqueline en ik wilden net met zwangeren-spreekuur beginnen. Totdat de Haitiaanse verpleegkundige in de kliniek vertelde dat mensen haar hadden verteld dat men brandstof zou gaan kopen om het ziekenhuis in de brand te steken, hopende dat we erin zouden omkomen.
Ik heb het werk eerst tijdelijk stilgelegd om advies te vragen bij meer vertrouwde Haitianen. Men gniffeld een beetje, want wie zou nu een ziekenhuis in brand willen steken? Maar de gedachtengang is er en het betekent meer druk uitoefenen.
In Haiti kunnen emoties hoog oplopen om soms iets heel kleins met extreme gevolgen, ik denk aan de opstanden nadat een president verjaagd werd. Mensen werden onthoofd, gebouwen verbrand etc.
 Ik heb uitgelegd dat als je druk uitoefend op mensen die hier op vrijwillige basis al zo lang werken, dat je dan juist een averechts effekt krijgt. De Haitiaanse manier van denken is dus net andersom. Druk uitoefenen betekent je zin krijgen. Ik heb gezegd dat als je mij, mijn kinderen of het personeel met één vinger aanraakt, dan ga ik, zonder pardon.