12 februari 2014

En wat doe je dan?

Directeur van een school, afgevaardigde van de staat in ons dorp, voorbeeld voor de mensen om ons heen. Getrouwd met een voudou-dokteres die gesteriliseerd is. Komt bij me langs voor condooms. Tja, wat doe je dan? Eerst met hem bespreken, de les lezen òf discussie vermijden en gewoon geven. Ik heb voor het laatste gekozen, sorry.