8 november 2014

Waar ligt Haiti?

Tweemaal per week geef ik Engelse les op verzoek van de jongeren in Passe Catabois. Deze week kwamen we op een onderwerp waarvan ik dacht dat men dit al op school zou hebben gehad. Op de wereldkaart Haïti aanwijzen. Een aantal studenten wezen Zuid-Amerika aan. Anderen wezen Afrika aan. Niemand wist waar Haïti lag en toen ze het wel zagen zeiden ze: Wat een klein land!!