20 februari 2021

Blij en verdrietig / thankful and hurt

 Terwijl Victoria groeit en bloeit en bezoek krijgt van haar familie, hebben we gisteren tijdens het spreekuur een nieuwe zuigeling met ondervoeding gezien.

While Victoria is growing and smiling and receives visits from her family we saw another malnourished babygirl in the clinic.
To see a child suffer like that hurts so much.