22 april 2022

David

David. 18 days old. His mom left him 3 days ago. No mental problems. She just left him and his 3 year old sister at grandmother's house.

Grandmother came to us this morning. The babyboy had no name yet. How about David? She likes it and I write it down in his medical file.

We will help the grandmother with milk. It's a huge task but she can do it. She can raise David.


David is 18 dagen oud. 3 dagen geleden is hij door moeder in de steek gelaten samen met een drie jarig ouder zusje. 

Oma komt met het jongetje.  Hij heeft nog geen naam. Ik vraag wat ze van David vindt. Mooie naam zegt ze en dus schrijf ik dit op zijn medisch dossier.

We helpen oma met babymelk. Het is een hele taak voor haar maar het zal haar lukken.