1 mei 2022

No brown eyes - geen bruine ogen

A long time ago the Polish soldiers fought in Haiti. But instead of willing to fight they loved the Haitians and as a result the children didn't have brown eyes but green grayish eyes. Like this girl from the area Dubois.

Lang geleden vochten Poolse soldaten in Haiti. Maar in plaats van vechten wilden ze met de Haitianen trouwen en werden er kinderen geboren niet met bruine maar met grijs groene ogen. Zoals dit meisje uit het gebied van Dubois.