23 mei 2022

Trash - Vuilnis

A  very common thing in Haiti is when you're done with your drink, candy, cookies or take out meal you just throw it away next to you.

I try to learn my children to always use the trashcan but I am not always succeeding.

The people visiting the clinic and hospital throw away so many wrappers and stuff I had to ask a woman if she was willing to clean it up. 

I found a very elegant woman who is proud of her work.


Haitianen kunnen enorm veel troep weggooien. En dan niet in de vuilnisbakken die op het ziekenhuisterrein staan maar ze gooien het gewoon van zich af.

Klein en groot maakt niet uit. Ze doen het allemaal.

Deze mevrouw maakt het terrein weer schoon. En dat doet ze met trots!