16 februari 2011

keizersnede

Vorige week werd een zwangere vrouw opgenomen met hoge bloeddruk en epileptische insulten. Gisteren deden we bij haar een keizersnede. Een superklein meisje werd geboren. Nog geen kilo. De bloeddruk van moeder daalde abrupt...