25 september 2012

Fout bloed

Een bloedgehalte van 2.7 een dood kind in de buik en uiteindelijk na een maand wachten bloed kunnen krijgen. Dit werd gehaald op de motor door een echtgenoot, met een zakje bloed in een thermoskan met ijs. Bloed was goed gekoeld. We waren allemaal blij gistermiddag totdat het bloed werd aangehangen en de vrouw tekenen ging vertonen van bloedafbraak: bloed plassen, hoge koorts, nierpijn. Er bleek een groot stolsel in de bloedzak te zitten en waarschijnlijk was er een verkeerde bloedgroep opgezet. Ze leeft nog, maar wat een fout.