25 september 2013

Je eigen weg vinden......


Tijdens het werken en leven in Haïti zoeken we onze eigen manier van omgaan met de situatie die zich voordoet. Zoals Miss Jacqueline die een urine catheter verwisselt bij een oudere man. Dochter Lisa trakteerde diezelfde dag op lollies ter gelegenheid van haar verjaardag. Kijk goed naar de mond van Miss "Jacqui"'.....