15 juli 2017

Pardon?

Er komt een vrouw met een kind op het spreekuur. Dr Lourens consulteert tegelijkertijd een andere vrouw in dezelfde spreekkamer.
Ik begin met de vraag: Wat is er met het kind aan de hand? De vrouw schreeuwt naar de vrouw die bij Dr Lourens zit. "Hé, wat is er met hem aan de hand?".
Ze blijkt hen onderweg tegen gekomen te zijn, maar weet niets van hen.....