24 mei 2022

Itching - Jeuk

 The clinic today - Vandaag in de kliniek


Doctor, a man says, I had surgery a year ago and today my body itches. I think it's the anesthesia from last year causing it.
My answer to his remark....speechless.


Dokter, zegt een man vanmorgen, vorig jaar ben ik geopereerd en vandaag jeukt mijn hele lichaam.
Ik denk dat dat komt door de narcose van vorig jaar.
Mijn antwoord...sprakeloos.


23 mei 2022

Trash - Vuilnis

A  very common thing in Haiti is when you're done with your drink, candy, cookies or take out meal you just throw it away next to you.

I try to learn my children to always use the trashcan but I am not always succeeding.

The people visiting the clinic and hospital throw away so many wrappers and stuff I had to ask a woman if she was willing to clean it up. 

I found a very elegant woman who is proud of her work.


Haitianen kunnen enorm veel troep weggooien. En dan niet in de vuilnisbakken die op het ziekenhuisterrein staan maar ze gooien het gewoon van zich af.

Klein en groot maakt niet uit. Ze doen het allemaal.

Deze mevrouw maakt het terrein weer schoon. En dat doet ze met trots!


20 mei 2022

Woman with animal - Vrouw met dier

This was a first for me.

I saw a woman for an ultrasound and I thought she had a kind of feather like handbag with her.

Then I realised she carried a guinea hen. Just bought it to eat later, she said.

So I did the ultrasound with the animal on the bed too otherwise it would run away....Deze vrouw kwam voor het maken van een echo. Ze had net een parelhoen gekocht voor de maaltijd later. Om te voorkomen dat het zou weglopen moest ze het vasthouden. Dus ik deed de echo mèt parelhoen op bed.

19 mei 2022

Childless - kinderloos

 This woman is married for 21 years. Her husband had 1 child at the time  She still has no children of her own.

In the meantime her husband has 15 children with 9 women. 8 of those children are raised by the woman in the picture. She got the kids when they were like 12 months old. The father would take them away from the biological mother and give them to his wife. Still her husband and her family humiliate her, despise her, see her as no value because she didn"t give birth to a baby herself.

A lot of women in Haiti are experiencing the same thing. The pressure of becoming pregnant is huge. Maybe that's why they wait with marriage until they are pregnant. It's less stressful than getting married and trying to get pregnant within 6 months.

Even if women can have children we see the psychological results of stress causing them to have difficulty becoming pregnant.  Once they had their first child the pressure is gone and they have kids one after another.

By the way this woman still wants to have a child with her husband. I told her if it was me I would run......


Deze vrouw is meer dan 21 jaar getrouwd.  Destijds had haar man één kind. 
Zij zelf heeft nog steeds geen kinderen gebaart en wordt herhaaldelijk vernederd door haar man en familie.
Tussentijds heeft haar man 15 kinderen met 9 vrouwen.
8 daarvan heeft hij bij de biologische moeders weggehaald en aan zijn vrouw gegeven toen de kinderen 12 maanden oud waren.
En tòch blijft hij haar vernederen.

De stress om zwanger te worden is groot in Haiti. Met name als de vrouw binnen 6 maanden na trouwen  nog niet zwanger is.
Psychologisch heeft dit een enorm effect op de vrouw. Als men eenmaal bevallen is dan komen de kinderen vlot na elkaar omdat de druk eraf is.

Deze vrouw wil nog steeds zwanger raken van deze man...


18 mei 2022

Flag day - Vlaggendag

MAY 18TH
FLAG DAY. 

Music, a lot of kids with red and bleu clothes.Vlaggendag.

Fanfare, muziek, optocht, veel kinderen met rode en blauwe kleding.

17 mei 2022

Firefly - vuurvliegje

This 8 year old girl got a firefly in her ear. At home they tried to remove it. Blood. Pain. Scared.

They came to the clinic. With a little anesthesia she calmed down and we got the firefly out of her ear without any more damage.

She was happy afterwards!


Een 8 jarig meisje kreeg een vuurvliegje in haar oor. Mensen thuis probeerden het eruit te halen maar te veel pijn en bloed.

Onder een roesje konden we het vuurvliegje er zonder verder letsel uithalen.

Ze was erg blij erna!

16 mei 2022

Sick children

Children can get sick fast and they can get better fast. 

Like this boy from last Saturday. A day later he needs i.v. fluids because of non stop vomiting.

Once he had the fluids he felt much better and went home again.Kinderen kunnen snel ziek worden en ook weer snel beter worden. 

Zoals dit jongetje van zaterdag. Sinds gisteren onophoudelijk overgeven. Vandaag had hij infusievloeistof nodig om er overheen te komen. Maar dan mocht hij wel weer snel naar huis.

14 mei 2022

Twins ? - Tweeling ?

They look and act like twins.

The mother of one of them died two and a half years ago after a C-section.
The mother of the other boy just gave birth to a baby boy and took her sisters son as her own.
So they grow up now together as brothers and they look like twins.

Nu zijn het broers maar ze werden als neefjes geboren. 
Twee en een half jaar geleden is de moeder van één jongen overleden net na een keizersnede.  De zus van moeder was net bevallen en heeft het andere jongetje aangenomen als eigen. Dus toch bijna een tweeling. 

13 mei 2022

Needle in a haystack - Naald in een hooiberg

A young woman Nadya (27) tells me she thinks there is a needle in her leg. Yesterday she lost a needle at home and today she had some pain in her leg so that must be the lost needle.


I examined her but found nothing. I saw no skin lesion. So I asked to do an X-ray.
They came from Port de Paix and went back  there to do a X-ray. Later that day they came back. Yep X-ray showed us a needle. Deep.

Those who are used to remove needles from bodies know it can be a tremendous long job to finally find the needle. Really like looking in a haystack for such a thing.

I talked to the family and explained them about the anesthesia (spinal) and the patience needed to look and find the needle.
Daughter Nana (11) assisted me (it was after clinic hours).
We said a prayer when we started and..... got the needle in 5 seconds.

Nadya cries, her mother cries, her sister cries. I was suprised.


Nadya (27) denkt dat ze een naald in haar been heeft. Geen wondje te zien dus het is een beetje een vreemd verhaal.

Na het maken van een röntgen foto in de stad blijkt er inderdaad een naald in haar bovenbeen te zitten.

Ik vertel de familie om geduld te hebben. Zulke ingrepen kosten tijd zoals men weet als men hier ervaring mee heeft. Tijd en geduld.

Samen met dochter Nana (11,  het is in de dienst) geef ik de narcose, een infuus en begin met het openen van de huid.
Binnen 5 seconden vonden we de naald. Dat was nog nooit eerder gebeurd.
Nadya huilt, moeder huilt. Ik was verrast.
12 mei 2022

Down syndrome - Syndroom van Down

A mother and her sister came to the clinic with this 9 months old lovely girl.

They said that there was something wrong with her. She is different than other children. 

I said yes, she is sweeter and has softer hair than most children in this country. 

I tried to explain Down syndrome. Not easy when you are not familiar with it like in our country.

I told them to have patience with her. She will develop her abilities but needs more time than others.

I showed them a picture of my daughter who has Down too. Still.....we can see the similarities more than they can. Even my nurses have difficulties seeing it.

11 mei 2022

Donkey kick - trap van ezel

There are a lot of donkeys in Haiti. They work hard, are skinny and have a miserable life.

Still without them there will be no rural markets and a lot of activities would not be possible.

This 3 year old boy got kicked by a donkey. We stichted him up and he was able to go home fortunately. It could have been much worse.


Er zijn heel veel ezels in Haiti. Ze leiden een hard leven, worden geslagen, krijgen weinig te eten omdat er gewoonweg niets is en hebben vaak wonden op hun rug van het dragen van zware last.

Deze 3 jarige jongen kreeg een schop van een ezel. De afdruk van de hoef op zijn hoofd was gelukkig goed te hechten.  Hij kon daarna naar huis. Het had zoveel erger kunnen zijn.


A week later - een week later10 mei 2022

Tumor

Today I saw this 11 year old girl. She has what it seems a large benign tumor in her abdomen very close to her liver. There is nothing we can do here for her. Surgery can cause a huge bleeding and where can we get blood in Haiti? In this whole area (approx. 1 million people) nowhere.

Her shirt says something beautiful:
"Always believe that something wonderful is about to happen".

Vandaag zag ik dit 11 jarige meisje.
Ze heeft wat lijkt op een grote goedaardige tumor in haar buik tegen haar lever aan. We kunnen hier niets voor haar doen. Een operatie is te gevaarlijk. Als ze veel bloedverlies heeft dan kunnen we in dit hele gebied (1 miljoen inwoners) geen bloed krijgen.
Haar shirt zegt wel iets heel moois:
"Geloof altijd dat er iets moois gaat gebeuren".


9 mei 2022

Monday - maandag

It was an oldfashioned busy Monday clinic. 

More than 150 patients to see. All kind of people (9 days till 100 years old) with all kinds of diseases and illnesses.

One of the patients bows his head toward me. He wispers: we are so grateful for all the work you have been doing. We hope you live a long life and that you will stay in this country for a long time to work.

Het was een ouderwetse maandag kliniek. 

Meer dan 150 patienten. Allerlei soorten mensen (9 dagen oud tot 100 jaar oud) met allerlei soorten ziekten en aandoeningen. 

Één van de patienten komt met zijn hoofd dicht bij mij. Hij fluistert. Hij bedankt me voor al het werk al gedaan en hij hoopt dat ik nog lang mag leven om in Haiti te blijven werken.5 mei 2022

Early morning surgery

For a long time we did surgery for children 12 months and up. We had them come in the morning and we would begin with the surgery program after clinic at around noon.

Lot of the young children cried their eyes out because they were not allowed to eat or drink. Not able to explain it to them makes it worse.

So I talked to some women of our team. What if we would do surgery for the little ones befòre clinic? We all have to get to work earlier but we all decided it will be worth it.

We have the kids come the afternoon before surgery day. They can eat and drink and sleep at the hospital.  Early morning we will wake them up and do the surgical procedure. We planned 4 surgeries and then began with the clinic at 8 a.m.

Last week we started this new aproach. The mothers congratulated us. It really is a good change as well for the kids as for the parents.

These 2 and 10 year old boys were relaxed before and after their operation.
4 mei 2022

Cute - schattig

A lot of patients come to the clinic as properly dressed as possible. Look at this little girl!

Veel patienten die naar de kliniek komen zijn op en top gekleed. Zie dit meisje!!3 mei 2022

Pizza !!

 So I am seeing this man in the clinic and my stomach begins to rumble. I look closer at his shirt, see the word "pizza" and I explain to him what it means to me. He is having a field day.

Deze man zag ik in de kliniek. Ik merk dat mijn maag begint te knorren. "Pizza" staat er op zijn shirt. De wat norse man begint te lachen als ik uitleg wat pizza voor mij betekent.

2 mei 2022

Only juice - alleen sap

I call her Jiji because she only likes to drink juice (ji in Creole).

She's a hand full. Got in the wrong hands of healers. Finally she ended up here with us. No clue what was the cause of her illness. Started with anti TB treatment and there she is with a smile.


Ik noem haar Jiji omdat ze eigenlijk alleen sap (ji in het Creools) wil drinken. 

Het is me er één.  Kwam in handen van verkeerde genezers. Uiteindelijk kwam ze hier terecht. Geen idee wat er aan de hand was met haar. Gestart met anti TB behandeling. En daar is ze mèt een glimlach.
1 mei 2022

No brown eyes - geen bruine ogen

A long time ago the Polish soldiers fought in Haiti. But instead of willing to fight they loved the Haitians and as a result the children didn't have brown eyes but green grayish eyes. Like this girl from the area Dubois.

Lang geleden vochten Poolse soldaten in Haiti. Maar in plaats van vechten wilden ze met de Haitianen trouwen en werden er kinderen geboren niet met bruine maar met grijs groene ogen. Zoals dit meisje uit het gebied van Dubois.
28 april 2022

12 little fingers - 12 vingertjes

A common thing in Haiti: 11 or 12 fingers. In many cases it happens spontaneously and it is not necessarily a genetic deformation.We advise to have them removed because they can be very painful if they are infected.


12 vingers komt regelmatig voor in Haiti. Vaak spontaan en zonder genetische oorzaak.

We adviseren om de extra vingers te laten verwijderen. Ze infecteren snel en als ze om hun as draaien kunnen ze de bloedsomloop stagneren hetgeen erg pijnlijk is. 


27 april 2022

The exception - de uitzondering

It is very common in this country that a girl gets married àfter becoming pregnant. Marrying first and then trying to get pregnant is a rare thing especially in this area of Haiti (North-West).

This beautiful young woman got married last year and today she came to the clinic. 3 months pregnant and happy as can be.
So she is the exception!!

Het komt vaak voor in Haiti dat een meisje pas gaat trouwen als ze al zwanger is. Eerst trouwen en dan zwanger worden is met name in dit gebied een uitzonderlijk iets.
Deze mooie jonge vrouw is vorig jaar getrouwd. Vandaag kwam ze op het zwangerenspreekuur. 3 maanden zwanger en erg blij met dit nieuws.
Zij is de uitzondering!

25 april 2022

To live in faith / leven in vertrouwen

 Last week the mother of a little boy who had surgery told me about their kidnapping a few weeks before. They took her and her 3 year old son, asked voor 600 thousand us dollars and threatened to rape her if they had to wait for the money while she had to stay for the night. Her family gathered haitian money and sent it as soon as possible. Released, no rape but traumatised.

I just heard of a marketlady being kidnapped in her house somewhere outside the big city and main roads. She is a patient of us with high bloodpressure and has diabetes. They ask 500 thousand american dollars. 

After 3 days no news yet... 

After 4 days a lot of money is being payed by family and friends.... they say they want more....

After 5 days released!! Traumatised.  Slapped in the face a lot. But released. Now it's time to heal. If that's possible.

It's outrageous the amount of money they ask. We can only live in faith.

Vorige week sprak ik met de moeder van een 3 jarig jongetje die we die dag geopereerd hadden. Zij vertelde dat zij bij het vorige kliniekbezoek alhier op de terugweg gekidnapt was. Men vroeg 600 duizend Amerikaanse dollar. Als ze de nacht zou moeten blijven voordat het geld betaald was dan zou ze verkracht worden. 

Familie heeft geld gestuurd en vòòr de nacht werd zij met haar 3 jarig zoontje weer losgelaten. Angst, woede en onmacht. En een trauma.


Net hoor ik dat een marktvrouw èn patiënt van ons, thuis op het platteland is gekidnapt. 500 duizend Amerikaanse dollar wordt geeist. Ze is bekend met een hoge bloeddruk en suikerziekte. 

Op deze manier kunnen we alleen leven in vertrouwen.


22 april 2022

David

David. 18 days old. His mom left him 3 days ago. No mental problems. She just left him and his 3 year old sister at grandmother's house.

Grandmother came to us this morning. The babyboy had no name yet. How about David? She likes it and I write it down in his medical file.

We will help the grandmother with milk. It's a huge task but she can do it. She can raise David.


David is 18 dagen oud. 3 dagen geleden is hij door moeder in de steek gelaten samen met een drie jarig ouder zusje. 

Oma komt met het jongetje.  Hij heeft nog geen naam. Ik vraag wat ze van David vindt. Mooie naam zegt ze en dus schrijf ik dit op zijn medisch dossier.

We helpen oma met babymelk. Het is een hele taak voor haar maar het zal haar lukken. 

Djina!!

Within one week with babyformula....
21 april 2022

1 year old Bradley

I saw this lovable young boy this morning.

He seems healthy but his mom explained to me that his belly was big. And yes I found an enormous liver during physical examination.

Referring to Port au Prince would be the only option for him....but who can afford it and how about the risk of kidnapping?


Deze prachtige jongen van 1 jaar kwam op het spreekuur vanmorgen.  Op het oog niet ziek maar toen zijn moeder over zijn buik begon te praten... ontdekte ik een enorme lever. Doorsturen naar Port au Prince is de enige optie. Maar wie kan dat betalen èn om daar te komen met risico op kidnappen is nòg een bijkomend probleem.
20 april 2022

Going home after surgery / ontslag na operatie

Two older man and a young boy are getting ready to go home again after surgery. Their home is a city called Gros Morne. A dangerous road to get there. Lots of kidnappings. 

The driver of the car tells me there is police protection to help them. 

But in Haiti you never know....Twee oudere mannen en een jongetje gaan weer naar huis nadat ze geopereerd zijn.

Een gevaarlijke weg naar Gros Morne. Veel kidnappingen. De chauffeur verzekerd me dat er politie is om hen te beschermen.

Maar in Haiti weet je het maar nooit....

19 april 2022

Waiting - Wachten

In the morning when there are more than 100 people waiting for a consultation there is always time for a snack. 

Marianie is a young woman and I asked her to sell snacks during clinic.

She is doing a good job.

18 april 2022

Monday clinic - kliniek op maandag

Always a lot of people on a Monday. I was happy to see 2 of my malnutrituon children. Both doing well!

Op maandag hebben we altijd wel veel mensen op het spreekuur. Ook 2 van de kinderen die ik volg voor ondervoeding.  Allebei doen ze het goed!


17 april 2022

Easter 2 - Pasen 2

I heard the bell ringing. It's an oldfashioned bell people can use in case of an emergency.

I got downstairs and heard a baby cry. His mom gave birth in front of the hospital. They are all doing well.

Ik hoorde de klok luiden. Het is een ouderwetse klok van thuis (NL) die hier gebruikt wordt bij een spoedgeval. 

Terwijl ik naar beneden loop hoor ik een baby huilen. Zijn moeder was net bevallen vòòr de ingang van het  ziekenhuis.

Ze maken het allemaal goed.
Easter morning - vroege morgen op Paasdag

Djina came back after 3 days. 
She drank all her babymilk and needed more!

Look at her: She lost some weight but her eyes are alert.After 4 days:


15 april 2022

Good Friday - Goede vrijdag

We didn't have a lot of patients today because of this memorable day but one of them was this screaming and crying little girl of 6 weeks. Mom had a C-section and no breastmilk at all. They tried cowmilk but lately only salty crackers and thea.


Op Goede Vrijdag niet veel patienten gezien maar wel alweer een geval van babymelk problemen.

Dit kleine meisje van 6 weken kwam hartverscheurend huilend in de kliniek. Moeder had een keizersnede ondergaan en had sinds die tijd geen moedermelk.

Het meisje kreeg eerst koemelk maar de laatste tijd alleen zoute koekjes en thee. Daar kan ze niet echt van groeien. 
14 april 2022

Djina

Maybe it's the high prices of food at the markets all over Haiti that results in seeing more children and mothers with malnutrition. And because of that more diseases like TB and more problems with breastfeeding baby's. 

Like this little tiny babygirl. 6 weeks old. Her mother has 9 children and never had a problem with giving breastmilk until now.

It seems that not eating enough resulted in low production of breastmilk.

I tried a little bottle with babyformula and look at her eyes. Wide open. She drank the whole thing!


Hoge voedselprijzen op de markten leiden tot ondervoeding, toename van ziektes zoals TB en problemen met voldoende productie van borstvoeding.

Zoals dit kleine meisje van 6 weken. Moeder heeft 9 kinderen en nooit eerder problemen gehad met borstvoeding. Tot nu. 

Ik probeerde een klein flesje met babymelk. Ogen wijd open. Ze dronk alles op!13 april 2022

Tuberculosis

21 months old Lorgesca.


Stopped crawling at age 8 months. Stopped doing anything at age 12 months. Now almost 2 years old she came with her pregnant mom to the clinic. Finally.

I think it's spinal TB. Time will tell.


 

12 april 2022

Sacha again!!

She came with her dad this morning. Her mom gave birth to a baby boy 10 days ago.


Sacha is all smiles and very talkative. Still not able to walk by herself but she is getting there. I am sure of it.

She was my first patient today and she gave me joy for the rest of the day.A week later: Sacha runs to me!! Video on Facebook (Anna Wessels) and Instagram (annahaiti7).