4 februari 2022

Ouders weer naar huis / parents going back home again.

Na een aantal maanden is het weer tijd om afscheid te nemen.

Met de taptap naar de stad Port de Paix om daar het vliegtuig te nemen naar de hoofdstad.

Weer een ervaring rijker. Veel schudden en veel modder maar ook veel gelachen. 


After a couple of months it's time to say goodbye again. 

With the taptap to Port de Paix to get on a plane to the capital.

A lot of shaking, a lot of mud and a lot of  laughing.