23 maart 2022

About flies and maggots / Van vliegen en maden.

Where there is a wound, even a little one, there is a fly.

And where there are flies....there are maggots.

Like this 12 year old girl with a little skin lesion on top of her head. A couple of days later she felt something crawling.
More than 30 maggots. Once they werr gone the skin could  heal and close. And that's exactly what happened.


Een 12 jarig meisje met een wondje op haar hoofd. Doordat er vliegen op gingen zitten konden er maden ontstaan. Een vreselijk gevoel om ze te voelen lopen en knagen.
Meer dan 30 maden hebben we kunnen verwijderen. Daarna ging de wond snel dicht en kon ze weer naar huis.