6 april 2022

Cristina

 Cristina,

Her mom died at birth during a C-section.

Her grandparents tried to raise her but their profession (voodoo priests) prevented to do so.

So she came to us. My 3rd daughter raised her mostly. She took the task of motherhood very seriously.

And today, almost 2 years later, we celebrate her 2nd birthday.


Cristina,

Haar moeder overleed tijdens het uitvoeren van een keizersnede. 

Haar grootouders konden haar niet grootbrengen wegens hun beroep als voodoo docters.

Dus kwam ze naar ons toe. Mijn 3e dochter nam de opvoeding over tijdens de quarantaine periode van Corona. Een serieuze taak.

En vandaag vieren we haar 2e verjaardag.