8 juni 2023

Kinderen in Haiti - Children in Haiti

 Lieve allemaal,

Ook al ben ik nu weer wonende in  Nederland, mijn hart is nog bij de Haitianen die ik achter heb gelaten.

Een aantal daarvan zijn de kinderen die al jaren bij mij in huis wonen en waar ik nog steeds verantwoordelijjk voor ben.

Daarom wil ik u verzoeken om uw gegeven donaties in het verleden niet te stoppen maar in het heden voort te zetten. 

Ik zal u in een volgende blog laten zien welke kinderen uw hulp en liefde nog zo hard nodig hebben.


Dear all,

Even ŵhen I am living in The Netherlands now, my heart is still with the Haitians I left behind.

Some of them are the children who lived with me for many years. For whom I am still responsible. 

I ask you who helped us financially in the past to not stop doing this but to continue help these children.

I will let you know which children need your help and love.