8 maart 2022

6 a.m. / 6 uur 's morgens

 When I got into the post surgery room this morning....patients on the bed. Family on the floor. No one complained.

Toen ik vanmorgen in de patientenkamer kwam.  Patienten op bed. Familie op de vloer. Niemand klaagde.