16 januari 2012

Vervolg


En dit is ze! Het meisje met alcohol vergiftiging van 2 weken geleden. Een wonder!